Workshop PKM MIPA bersama Sembilan Nara Sumber Ahli di Bidangnya

Fakultas MIPA tidak berpuas begitu saja dengan jumlah proposal 38 PKM yang lolos tahun ini. Menggandeng sembilan dosen yang ahli di bidangnya, Fakultas MIPA mengasah kemampuan mahasiswanya dalam workshop PKM yang diadakan selama dua hari, yaitu pada tanggal 28-29 April 2018.  Kegiatan kali ini mengangkat tema “Menorehkan Tinta Emas melalui Program Kreatifitas Mahasiswa untuk Meningkatkan Reputasi FMIPA”, yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas proposal PKM mahasiswa MIPA, sekaligus mewadahi ide-ide dengan mengkonsultasikan dengan dosen-dosen pembimbing. Untuk memantik kesemangatan melaju ke PIMNAS, dihadirkan pula mahasiswa berprestasi yang sudah menyabet medali emas PKM PE  dari jurusan Biologi, yaitu Roiyyatul Mar’ah.

Workshop PKM tahun ini dibagi menjadi dua hari. Hari pertama berupa kelas seminar bersama Prof. Dr. Amin Retnoningsih, M.Si yang memaparkan mengenai PKM T, Dr. Isti Hidayah, M.Pd memaparkan mengenai PKM K, Dr. Tommi Yuniawan, M.Hum memaparkan mengenai PKM Soshum, dan Dr. Niken Subekti, M.Si mengenai PKM PE. Untuk hari kedua, peserta yang berjumlah lima puluh dua dibagi ke dalam dua ruangan, ruang pertama jurusan Biologi, Kimia, Ilmu Komputer dan IPA terpadu bersama Sri Kadarwati, Ph.D, Muhammad Abdullah S.Si., M.Sc, dan Stephani Diah Pamelasari S.S., M.Hum.  Lalu ruangan kedua jurusan Fisika dan Matematika bersama Muhammad Zuhair Zahid S.Pd.Si., M.Pd., Dr. Ian Yulianti, M. Eng., Budi Prasetiyo S.Si., M.Kom, dan Dr. Agus Yulianto M.Si. Pada kegiatan ini para peserta diwajibkan membuat proposal PKM untuk diajukan pada tahun 2018 dibiayai tahun 2019.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*